שחזור

כל הפוסטים עד נקודה זאת שוחזרו, תודה גוגל, לא בטוח שהם חשבו על שימוש כזה.

Hello World

Welcome to WordPress. After a day of work I finally install it on my own (digital ocean) server. One (more) task done!!!